Огледало на Козирев

Николай Козирев е считал, че има “огледален свят”. Времето вътре в него променя вектора си и върви в обратна посока. Той твърди, че времето е специален вид енергия и е важна, основна “движеща сила” на всичко, което се случва във Вселената

Козирев развива теорията за „каузалната механика“, според която времето се изразява в причинно-следствени връзки. Те винаги са отделени един от друг в пространството и са свободни от влиянието на координатната система.

Според тази теория енергията на времето захранва звездите, така че ядреният синтез в тях ще продължи вечно. В различните части на Вселената времето има различна плътност (активност) и всички физически процеси във Вселената протичат с поглъщането или освобождаването на времето. Козирев вярвал, че времето е вещество, чрез което информацията се предава незабавно до всички точки на Вселената.

Козирев обърнал внимание на огледалата. Основната му идея е, че огледалният свят е свят с обратен ход на времето, с обратни причинно-следствени връзки. А за огледалния свят, където попадали различни литературни герои, той смятал, че е реално съществуващ свят.

През последните години от живота си Козирев работи върху подобна инсталация. Но за съжаление смъртта му попречила на реализирането на проекта.

Козирев посочва, че има взаимодействие между времето и човешкия мозък. Ето защо има такива понятия като интуиция или предвидливост. Човек може да погледне в бъдещето и да го разпознае, а специална система от вдлъбнати огледала може да му помогне в това.

В СССР идеите на Козирев и неговата „каузална механика“ са обявени за псевдонаука.

Вероятно Козирев е успял да постигне невероятни резултати в своите експерименти. Работата му била засекретена. Той бил уволнен от работа и скоро починал.

И относно технологията

Под „огледало“ може да се разбира всеки метал, който отразява сигнала. Например алуминият.

Образите, получени с плоско огледало, са винаги недействителни, понеже се получават от продълженията на отразените лъчи.

Какво е особеното и принципно новото при вдлъбнатите огледала? Както и плоските, те отразяват видимите и невидимите енергии, “ефирните” човешки излъчвания, дори ги усилват. И все пак вдлъбнатите огледала имат важна особеност. Това е техния фокус, това място в пространството, където се пресичат отразените лъчи.

Огледалото не връща единствено видимата светлина, то отразява много по-широк спектър електро-магнитни вълни, включително и тези на психическото ни поле, аурата.

Сега, опирайки се на законите на термодинамиката ние можем да кажем за малко по друг механизъм. Не студът прониква във фокуса на огледалото, а топлината се “изтегля” от него и се устремява навън. Иначе казано, вдлъбнатото огледало има свойства както на приемна, така и на предавателна антена.

Съгласно теорията на Козирев вътре в огледалното помещение се е променяла плътността на времето и е възможно именно това да влияе върху изострените свръхчувствителни възприятия. Хората, престояли в камерата в продължение на няколко часа започвали да се усещат като участници на отдавна минали исторически събития. Пред тях като на киноекран протичали познати от учебниците и съвсем непознати действия и персонажи.

Механизмът на взаимодействие между огледалата, времето и човешкото съзнание се изучава, и до момента е невъзможно да се каже дали хората се пренасят в реални събития от миналото или отблясъка от тези събития (хроникомираж) се пренася към нас в настоящето (подобно на стара кинохроника).

В наши дни ОГЛЕДАЛАТА НА КОЗИРЕВ се използват реално за лечение на хора и за свръхсетивни пътувания във времето и пространството . Всеки човек се явява източник на време, но постоянно губи или разсейва тези потоци. Огледалата имат свойствата да екранират вътрешните човешки полета, непозволявайки им да се разсейват.
Участниците, ползвали се от ОГЛЕДАЛАТА НА КОЗИРЕВ, „се движат“ във Вселената, срещат се със същества от други измерения /духовни учители, духовни лечители, духовни водачи и др./, изпращат и приемат мисли/телепатия/.

Хора, които имат висока вътрешна енергия или медитативни практики го понасят по-добре и някои от тях съумяват да се „навигират“ в желана посока. Става и на подсъзнателно ниво, не е нужно да се напряга човек.

За запазване на час за Огледало на Козирев в София и Стара Загора

0895 855 034

Реклама

Как ще помогне биорезонансната диагностика

ЩО Е ТО БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА

Биорезонансна нелинейна (NLS) диагностика и терапия Стара ЗагораЕкспресен, безболезнен и точен преглед на целия организъм.

Само за 2 часа получавате информация за състоянието в момента на всички ваши органи и системи.

Възможност за това дава диагностиката с апарата „ОБЕРОН“ – руска (до преди няколко години засекретена) апаратура, използувана за космическа медицина.

По настоящем се използва в NASA (САЩ), а в последните години и масово сред цивилното население в Русия, Украйна, Полша, както и почти всички държави от западна Европа.

Официално апаратурата е призната за МЕДИЦИНСКА в Русия, Украйна, Германия, Чехия и Англия. В останалите държави все още се смята като алтернативен медицински метод.

Сега всеки може да се възползува от нея и да надникне в своя организъм по различен от досега познатите ни методи на изследване. Дори може да провери до колко дадено лекарство е ефективно при неговото заболяване.
Виж още

Най-точната диагностика с “Оберон”

Квантов анализатор ОБЕРОН -  Стара Загора
Апаратът “Оберон” (Oberon) е разработен от изследователите на Института по Приложна Психофизика* в Русия.

Той е уникален медицински уред,
който изследва и диагностицира напълно безвредно и безболезнено всяка тъкан и всеки орган във вашият организъм.

До скоро използван единствено в космическата медицина, днес “Оберон” е достъпен за всички.

Диагностика с Оберон се извършва чрез проследяване дейността на мозъчните неврони. Както е известно, мозъка събира и съхранява информация за клетките, тъканите и вътрешните органи на нашият организъм. Чрез телеметрична обработка на данните с помоща на т.нар. система за нелинеен анализ (NLS – non-linear analysis system)** и на представяне виртуално изображение на човешките органи, Оберон позволява да се:
Виж още

Структурирана (жива, заредена) вода

vodavoda1

Какво е това структурирана вода? Структуризация на водата.

Водни кристали - кликнете за по-голяма снимка

Казано накратко структурирането на водата може да се опише по следния начин:
Общо известната формула Н2О означава това, че молекулата на водата се състои от един атом кислород и два атома водород.

Да разгледаме по какъв начин се образува тая молекула/
1. Атомът на водорода е – положително заредено ядро и въртящи се около него заредени електрони.
2. Атомът на кислорода е – положително заредено ядро, около което на три орбити се въртят 8 електрона. Последната орбита е „недостроена“ – готова да приеме 2 електрона от други елементи.
3. Тези електрони кислорода привлича от двата атома водород(по един от всеки). По такъв начин се установява връзка между атома на кислорода и двата атома на водорода.
4. В резултат на това се получава молекулата Н2О, която се състои от един атом кислород и два атома водород(по един от всеки). По такъв начин се осъществява връзка между кислородния атом и водородните. Атомите на водорода отдават електроните си на атома кислород. При това от атомите на водорода остават само ядрата, носещи положителен заряд(„+“), а в кислорода, след приемането на електрони се установява излишък на два отрицателни заряда (два „-„).

В получената молекула – четирите центъра образуват нови връзки, тоест четири „островчета“, които могат да установят нови връзки с други елементи – два положителни и два отрицателни. Точно тези „островчета“ установяват нови връзки с други молекули – водородни връзки. Разбира се, връзките ще бъдат установени с островчета с противоположен заряд.

Досега изложеното говори, че от простата молекула на водата могат да се образуват сложни полимерни молекули(асоциативи, клъстери).

Водата, състояща се от такива клъстери се нарича структурирана вода.

Целебното действие на свежо структурираната природна вода се изразява в това, че тя заменя клетъчната вода с частично разрушена структура с нова, което позволява да се увеличи ефективното време за работа на абсолютно всички клетки на човека. Това довежда до благоприятно комплексно въздействие на целия организъм като цяло, и позволява на самия организъм да гаси вътрешните огньове на патологията.

Виж нататък…

Водени медитации

МЕДИТАЦИИ

С медитация се повлияват положително голям набор от проблемни отношения, всекидневни трудности, вредни навици и зависимости.

+ Връщат се спомени от определен период, които клиентът иска да си припомни или с които иска да работи с цел разрешаване на дадена ситуация.
+ Търсят се корени на проблеми в детството.
+ Клиентът е като наблюдател и активен участник във всичко случващо се и си спомня всичко след приключване на терапията.
+ Клиентът контролира процесът и взима решенията, терапевтът само насочва с думи и въпроси.

Един медитативен сеанс е с продължителност час и половина-до два часа и е с цена 50 лв.

РЕГРЕСИЯ

Регресията представлява навлизане и изследване на минал живот чрез дълбока релаксация.

Използват се определени техники за връщане назад и навлизане в Алфа променено ниво на съзнание.

Виж нататък…