Квантова диагностика и терапия

БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА НА ЦЕЛИЯ ОРГАНИЗЪМ ЧРЕЗ НЕЛИНЕЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ
(NLS – ДИАГНОСТИКА)

ЕКСПРЕСНА КОМПЮТЪРНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗМА

БЕЗВРЕДНО И БЕЗБОЛЕЗНЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ

ОТКРИВАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ ОГНИЩА

ОТКРИВАНЕ НА БОЛЕСТНИ СЪСТОЯНИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ОТСРАНЯВАНЕ

ОЦЕНКА НА ИМУНИТЕТА

ЦВЕТНО ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

 

Апарат за квантова диагностика  ОБЕРОН

Квантова диагностика и квантова терапия
с квантовия анализатор,
апаратът ОБЕРОН – Стара Загора

Апаратно-програмният комплекс (торсионният квантов генератор “Оберон” 11 и програмата “Метапатия” 3) използва спектралния анализ на вихровите магнитни полета на биологическите организми, като позволява напълно безвредно, без неприятни и понякога болезнени манипулации, получаване на пълна информация за здравето на човека и дори за най-началните, иначе неуловими прояви на заболяванията.

По измененията на вълновите характеристики на магнитните полета на живите организми, на тяхната тъкан, на отделните клетки и даже на отделните ферменти, чрез тази апартаура се създава детайлизиран образ на индивидуалното състояние на организма, прави се качествена оценка на всеки орган, на неговите части и функции. Изследването позволява да се открие индивидуалната предразположеност към такива сериозни заболявания като диабет, инфаркт, инсулт и др. и да се прогнозира възникването им, както и да се установят скрито протичащи процеси.
Виж нататък…

Реклама