Юмейхо терапия

yumeiho– В какво се състои философията на Юмейхо?
– Юмейхо е цяла философия за постигане на пълен баланс и хармония на човека със себе си и със заобикалящия го свят, включваща в себе си масажни и наместващи техники, гимнастически упражнения и вътрешни практики, целящи да съвместят центъра на тежестта с енергийния център на човека.

В превод Юмейхо означава Изкуството на божествения масаж. Прилагането на терапията цели да възвърне заложената по идея симетрия в човека. Човешкото тяло в своята перфектна форма представлява кръст. Хоризонталната линия на този кръст е хълбокът, а вертикалната – линията на гръбнака. Тези две линии трябва да се пресичат под ъгъл от 90 градуса. При 99, 99% от хората обаче това не е така. Още с раждането, при преминаване през родовите пътища, понякога дори и в утробата на майката този ъгъл се нарушава, тазобедрената става се изкривява наляво или надясно. Физическият център на тялото се измества в търсене на ново равновесие, гръбнакът започва да се изкривява, нарушава се хоризонталната линия на раменете. Всекидневно подложено на силите на земното притегляне, изкривяването се задълбочава, смесва и усложнява. Физическият и енергийният център на тялото, които по замисъл трябва да съвпадат, се раздалечават един от друг.

Появяват се болки, генерират се болести.

Виж нататък…

Реклама