Космоенергетика и енерготерапия

Сертификат за био енерго терапия

Сега в света съществуват над 30 различни системи Рейки, всяка от които има свои отличителни особености. Но всъщност всички те произхождат от една обща древна школа, чиите корени са се пазили в Тибет и по-късно за първи път са били формирани в учебната система на Микао Усуи.

Интересен е фактът, че днес „традиционната система Рейки“, която ползват над 90 % от рейкистите в света се смята не истинската оригинална система на Микао Усуи, а нейно силно орязано производно, изкуствено създадено от японски мастери през 1926 г. след смъртта на
техния Учител.

Виж нататък…

Реклама