Как ще помогне биорезонансната диагностика

ЩО Е ТО БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА

Биорезонансна нелинейна (NLS) диагностика и терапия Стара ЗагораЕкспресен, безболезнен и точен преглед на целия организъм.

Само за 2 часа получавате информация за състоянието в момента на всички ваши органи и системи.

Възможност за това дава диагностиката с апарата „ОБЕРОН“ – руска (до преди няколко години засекретена) апаратура, използувана за космическа медицина.

По настоящем се използва в NASA (САЩ), а в последните години и масово сред цивилното население в Русия, Украйна, Полша, както и почти всички държави от западна Европа.

Официално апаратурата е призната за МЕДИЦИНСКА в Русия, Украйна, Германия, Чехия и Англия. В останалите държави все още се смята като алтернативен медицински метод.

Сега всеки може да се възползува от нея и да надникне в своя организъм по различен от досега познатите ни методи на изследване. Дори може да провери до колко дадено лекарство е ефективно при неговото заболяване.
Виж още

Реклама

Най-точната диагностика с “Оберон”

Квантов анализатор ОБЕРОН -  Стара Загора
Апаратът “Оберон” (Oberon) е разработен от изследователите на Института по Приложна Психофизика* в Русия.

Той е уникален медицински уред,
който изследва и диагностицира напълно безвредно и безболезнено всяка тъкан и всеки орган във вашият организъм.

До скоро използван единствено в космическата медицина, днес “Оберон” е достъпен за всички.

Диагностика с Оберон се извършва чрез проследяване дейността на мозъчните неврони. Както е известно, мозъка събира и съхранява информация за клетките, тъканите и вътрешните органи на нашият организъм. Чрез телеметрична обработка на данните с помоща на т.нар. система за нелинеен анализ (NLS – non-linear analysis system)** и на представяне виртуално изображение на човешките органи, Оберон позволява да се:
Виж още

Структурирана (жива, заредена) вода

vodavoda1

Какво е това структурирана вода? Структуризация на водата.

Водни кристали - кликнете за по-голяма снимка

Казано накратко структурирането на водата може да се опише по следния начин:
Общо известната формула Н2О означава това, че молекулата на водата се състои от един атом кислород и два атома водород.

Да разгледаме по какъв начин се образува тая молекула/
1. Атомът на водорода е – положително заредено ядро и въртящи се около него заредени електрони.
2. Атомът на кислорода е – положително заредено ядро, около което на три орбити се въртят 8 електрона. Последната орбита е „недостроена“ – готова да приеме 2 електрона от други елементи.
3. Тези електрони кислорода привлича от двата атома водород(по един от всеки). По такъв начин се установява връзка между атома на кислорода и двата атома на водорода.
4. В резултат на това се получава молекулата Н2О, която се състои от един атом кислород и два атома водород(по един от всеки). По такъв начин се осъществява връзка между кислородния атом и водородните. Атомите на водорода отдават електроните си на атома кислород. При това от атомите на водорода остават само ядрата, носещи положителен заряд(„+“), а в кислорода, след приемането на електрони се установява излишък на два отрицателни заряда (два „-„).

В получената молекула – четирите центъра образуват нови връзки, тоест четири „островчета“, които могат да установят нови връзки с други елементи – два положителни и два отрицателни. Точно тези „островчета“ установяват нови връзки с други молекули – водородни връзки. Разбира се, връзките ще бъдат установени с островчета с противоположен заряд.

Досега изложеното говори, че от простата молекула на водата могат да се образуват сложни полимерни молекули(асоциативи, клъстери).

Водата, състояща се от такива клъстери се нарича структурирана вода.

Целебното действие на свежо структурираната природна вода се изразява в това, че тя заменя клетъчната вода с частично разрушена структура с нова, което позволява да се увеличи ефективното време за работа на абсолютно всички клетки на човека. Това довежда до благоприятно комплексно въздействие на целия организъм като цяло, и позволява на самия организъм да гаси вътрешните огньове на патологията.

Виж нататък…

Водени медитации

МЕДИТАЦИИ

С медитация се повлияват положително голям набор от проблемни отношения, всекидневни трудности, вредни навици и зависимости.

+ Връщат се спомени от определен период, които клиентът иска да си припомни или с които иска да работи с цел разрешаване на дадена ситуация.
+ Търсят се корени на проблеми в детството.
+ Клиентът е като наблюдател и активен участник във всичко случващо се и си спомня всичко след приключване на терапията.
+ Клиентът контролира процесът и взима решенията, терапевтът само насочва с думи и въпроси.

Един медитативен сеанс е с продължителност час и половина-до два часа и е с цена 50 лв.

РЕГРЕСИЯ

Регресията представлява навлизане и изследване на минал живот чрез дълбока релаксация.

Използват се определени техники за връщане назад и навлизане в Алфа променено ниво на съзнание.

Виж нататък…

Космоенергетика и енерготерапия

Сертификат за био енерго терапия

Сега в света съществуват над 30 различни системи Рейки, всяка от които има свои отличителни особености. Но всъщност всички те произхождат от една обща древна школа, чиите корени са се пазили в Тибет и по-късно за първи път са били формирани в учебната система на Микао Усуи.

Интересен е фактът, че днес „традиционната система Рейки“, която ползват над 90 % от рейкистите в света се смята не истинската оригинална система на Микао Усуи, а нейно силно орязано производно, изкуствено създадено от японски мастери през 1926 г. след смъртта на
техния Учител.

Виж нататък…