Как ще помогне биорезонансната диагностика

ЩО Е ТО БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА

Биорезонансна нелинейна (NLS) диагностика и терапия Стара ЗагораЕкспресен, безболезнен и точен преглед на целия организъм.

Само за 2 часа получавате информация за състоянието в момента на всички ваши органи и системи.

Възможност за това дава диагностиката с апарата „ОБЕРОН“ – руска (до преди няколко години засекретена) апаратура, използувана за космическа медицина.

По настоящем се използва в NASA (САЩ), а в последните години и масово сред цивилното население в Русия, Украйна, Полша, както и почти всички държави от западна Европа.

Официално апаратурата е призната за МЕДИЦИНСКА в Русия, Украйна, Германия, Чехия и Англия. В останалите държави все още се смята като алтернативен медицински метод.

Сега всеки може да се възползува от нея и да надникне в своя организъм по различен от досега познатите ни методи на изследване. Дори може да провери до колко дадено лекарство е ефективно при неговото заболяване.

Чрез апарата „ОБЕРОН“ се прави запис на електромагнитното излъчване на мозъка, където е проектирано състоянието на всяка клетка от органите и се изобразява на екрана като картина и графика, която се сравнява с графиката на нормалното функция според пола и възрастта, заложена в апарата.

Така се установява има ли отклонение.

Нелинейната диагностика представлява запис на електромагнитното поле на мозъка. Всеки орган има определена електромагнитна честота и по нея се определя промяната на функцията му.

Апаратът дава възможност да се съкрати времето за функционална оценка на организма.

Регистрира измененията в органите и позволява:
– Да се получи качествена оценка на функционалното състояние на ортанизма.
– Да се проконтролира адаптивната способност на организма.
– Да се проведе анализ на динамиката на функционалното състояние на организма по време на лечение.
– Да установи първичното място на функционалното нарушение.
– Да се оцени характера на патологията, използувайки експертни системи.
– Да се оценят основните параметри на хомеостазата.

ПОЛЗИ ОТ БИОРЕЗОНАНСНАТА ДИАГНОСТИКА

Ранната компютърна диагностика и прилагането на без лекарствени методи за профилактика и лечение днес са особено привлекателна възможност за всеки от нас. Такава възможност предлага уникалната и без световен аналог изследователска система за нелинеен анализ –NLS, която може да се отнесе към най-удивителните и перспективни достижение на естествознанието и медицината в началото на ХХІ век.

Системата за компютърна диагностика Оберон и компютърната програма „Дианел“ са разработени да измерват и анализират измененията на вълновите характеристики на магнитните полета на живите организми, на тяхната тъкан, на отделните клетки и даже на отделните ферменти и хормони, без отрицателни за здравето въздействия. Това позволява абсолютно безвредно да се получинай-пълна информация за здравето на човека, дори за съвсем началните прояви на заболяванията (в това число ракови и туморни).

Такава ранна и безвредна компютърна диагностика не е по възможностите на другите съвременни медицински апарати (ултразвук, рентген, компютърна томография и даже на създадените през 90-те години на ХХ век апаратури като безвредна диагностика IMEDIS, EXPERT, VEGA и др.), които могат да установят само вече оформен процес.

Информацията, която получаваме от телеметричната обработка на данните с нелинеен анализ, е далеч по-богата и създава цялостен детайлизиран образ на функционалното състояние на обследвания организъм, прави качествена оценка на всеки орган, на неговите части и функции.

Чрез NLS метода се открива огнището на функционалните нарушения, оценява се характера на патологията и адаптивните способности на организма, контролират се ефективността и резултатите от прилагането на различни методи на терапевтично въздействие и се анализира динамиката на изменение на функционалното състояние на организма по време на лечението.

Може да се провери от какви витамини, минерали и микроелементи имаме или нямаме нужда и кои са най-подходящите за нас хранителни добавки, хомеопатични или козметични продукти.

Това изследване може да открие склонност към някои заболявания и да прогнозира възникването им. То установява скрити заболявания, които могат да протичат без видими прояви.

Уникална е възможността на NLS да извършва медикаментозно тестване и да определя най-подходящите за изследвания пациент лечебни средства.

Възстановяването на нормалната жизнена дейност на организма в случаи на остри и хронични заболявания чрез метода на биорезонансна ниско – честотна терапия (Имаго-терапия) и пробуждането на скритите резерви на организма посредством получени с помощта на апаратурата информационни препарати са друга забележителна възможност на системата за NLS анализ.

ОПИСАНИЕ НА БИОРЕЗОНАНСНАТА ДИАГНОСТИКА

Системата за нелинеен /NLS/ анализ се основава на използуването на спектралния анализ на вихровите магнитни полета, които всеки биологичен организъм притежава. Тези полета са по –известни под името „биополе”.

Именно „биополето” осъществява преноса на информация както вътре в самата жива клетка, така и между отделните клетки и групи клетки в биологичния организъм като цяло. Сведенията за „биополето”, акупунктурата, тайнствения поток „чи” и т.н. съществуват още от зората на човечеството. За тях свидетелстват индийската Аюрведа, традиционната китайска медицина и много други писмени и устни източници.

Здравият организъм нормално е в стабилно енергетическо състояние. Всяко паталогично състояние /болест, вирусна или друга инфекция и т.н./ предизвиква промяна на това състояние.

Именно тези промени са обект на анализ след зафиксирането /улавянета/ им с прецизната апаратура на метатрона „МЕТАТРОН”. На екрана на компютъра се появява виртуален образ на изследвания орган или система /системи/ със съответните обозначени точки в местата , от които е получена изходната информация. Тази информация съдържа данни за енергетичното състояние на съответните клетки и органи.

Нелинеен биорезонансен диагностичен апарат ОБЕРОН -  Стара ЗагораРазшифрованата информация се извежда под формата на цветни картини и текст, които могат да се разпечатат.

В програмния продукт, с който се обработва постъпилата информация, са заложени данни за състоянието на съответните изследвани клетки, органи, системи от ниво „здрав” до „болест в последен стадий на развитие”. Сравнявайки постъпилата информация от дешифрираните мозъчни сигнали със записаната в паметта се получава автоматично ясна и еднозначно определена картина на състоянието на съответните клетки, органи, системи. Но това далеч не е всичко. Програмата, чрез много прецизен математически анализ, може да даде предвиждане как ще се развие в бъдеще даден болестотворен процес, както и да открие замаскирани процеси / в ремисия /. По този начин апарата се явява незаменим помощник за всеки, който е потърсил помощ, за да си направи превенция на собственото здравно състояние.

Освен изтъкнатото до тук в компютърната програма са заложени данни за лекарствени и хомеопатични средства, биологично активни хранителни добавки, фитотерапевтични и други средства даващи възможност за ефективното лечение и възстановяване на организма. Сравнявайки ги със съответния болестен процес може да се препоръчат най-подходящите от тях за постигане на бърз, траен и възможно най-безопасен оздравителен процес. Чрез съответна програма може да се направи тестване на лекарствени и други средства, доколко те са съотносими /беозпасни/ за прием, спрямо индивидуалните биологични характеристики на вашия организъм.

Задайте своя въпрос, или се свържете с мен да ви запазя час.

Подходящо е и за често боледуващи деца!

 
Алексадър Костадинов
0895 855 034
042 62 54 64

Реклама