Космоенергетика и енерготерапия

Сертификат за био енерго терапия

Сега в света съществуват над 30 различни системи Рейки, всяка от които има свои отличителни особености. Но всъщност всички те произхождат от една обща древна школа, чиите корени са се пазили в Тибет и по-късно за първи път са били формирани в учебната система на Микао Усуи.

Интересен е фактът, че днес „традиционната система Рейки“, която ползват над 90 % от рейкистите в света се смята не истинската оригинална система на Микао Усуи, а нейно силно орязано производно, изкуствено създадено от японски мастери през 1926 г. след смъртта на
техния Учител.

За този исторически парадокс има логично обяснение – Микао Усуи е създал две Рейки – общества: по-старото „Общество на Учителите“ в Непал и по-новото „ Общество на Лечителите“ в Япония.След смъртта на Учителя тези две общества са се развили независимо и по съвсем различен начин. Докато по-старото общество е запазила системата на Микао Усуи в истиснкия й вид, то по-младото е приело решение значително да съкрати системата, премахвайки втория, възходящ канал на енергията,всички тайни символи,най-силните лечебни практики и т.н.

За да получите повече информация за сеансите по рейки,
свържете се с мен на тел. О895 855 034 или оттук

Реклама